*'Gourgeous*

β€’ πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ‘Œ β€’

• πŸ’ New Case Or Whatever x Peep Baby Laying Down πŸ’ •

β€’ πŸ’ New Case Or Whatever x Peep Baby Laying Down πŸ’ β€’

• 😩 I Look Beat, ShowinIm Not Dead πŸ’€ 😫 •

β€’ 😩 I Look Beat, ShowinIm Not Dead πŸ’€ 😫 β€’

• ❀️ My Wcw ❀️ •

β€’ ❀️ My Wcw ❀️ β€’

• 🌺 Sister Love πŸ‘­ The Longest Friendships I Ever Had Since `04 & `11 ❀️ I Love My Shooters/Backbones 🌺 •


NobodyGotUsLikeWeGotUs


Ah`Deja Ay`Mya & Ah`Nayah πŸ˜ŠπŸ‘­πŸ‘―

β€’ 🌺 Sister Love πŸ‘­ The Longest Friendships I Ever Had Since `04 & `11 ❀️ I Love My Shooters/Backbones 🌺 β€’


NobodyGotUsLikeWeGotUs


Ah`Deja Ay`Mya & Ah`Nayah πŸ˜ŠπŸ‘­πŸ‘―

• 🌺 Out With My Loves ❀️ πŸ‘­πŸ‘― 🌺 •

β€’ 🌺 Out With My Loves ❀️ πŸ‘­πŸ‘― 🌺 β€’

• ❀️ Translation
Feliz cumpleaños a uno de mis más queridos ídolo 🎁 Ms.Selena Quintanilla Perez usted realmente se perdió y su música ha tenido un impacto influyente en mí y en mi vida! Que su legado vivo en la Princesa Selena πŸ™ˆπŸ™ŠπŸ™‰πŸ’–πŸ‘Œ ❀️ •

β€’ ❀️ Translation
Feliz cumpleaΓ±os a uno de mis mΓ‘s queridos Γ­dolo 🎁 Ms.Selena Quintanilla Perez usted realmente se perdiΓ³ y su mΓΊsica ha tenido un impacto influyente en mΓ­ y en mi vida! Que su legado vivo en la Princesa Selena πŸ™ˆπŸ™ŠπŸ™‰πŸ’–πŸ‘Œ ❀️ β€’

Heres Where I Stand by Amera J